Protester väntas på årsdagen av våldet i Charlottesville

2:01 min

Samma vitmaktgrupper som marscherade i Charlottesville för ett år sedan kommer i morgon att genomföra en protestaktion i Washington – och de kommer även denna gång att mötas av antirasistiska och antifascistiska motdemonstranter.

Vitmaktanhängarna hade egentligen tänkt att återigen demonstrera i Charlottesville men myndigheterna där förbjöd det och har infört undantagstillstånd i staden i morgon.

I stället kommer deras marsch och möte att genomföras i Washington. Det efter viss tvekan, men med hänvisning till grundlagens stadganden om yttrandefrihet så ser polisen ingen möjlighet att stoppa dem.

Demonstrationen förra året blev våldsam och med tanke på hur det gick då kommer polisen i Washington att mobilisera starkt för att förhindra en upprepning.

I Charlottesville samlades hundratals anhängare till olika grupper inom extremhögern, bland annat uttalade nazister, vitmaktanhängare och ku-klux-klan-medlemmar. Många av dem var beväpnade och antijudiska slagord hördes.

En ung kvinna dödades när en av de högerextrema mejade ner motdemonstranter med sin bil, han står nu åtalad för mord och rättegången börjar i november.

President Trump utsattes för en kritikstorm när han, som man uppfattade det, jämställde rasisterna med deras motståndare, han försökte därefter modifiera sitt uttalande.

I Washington i morgon kommer vitmaktanhängarna att mötas i en park nära Vita huset. Motdemonstranterna från en spretig koalition av olika vänsterinriktade grupper har tillstånd att mötas intill, bland dem finns det flera som anser att det är rätt att stoppa de högerextrema med våld.

I Charlottesville anklagades polisen för att passivt se på hur oroligheterna startade men det ska inte ske i Washington, sägs det. I demonstrationsområdet ska det råda totalt vapenförbud, även för dem som har licens.

Trots all uppståndelse inför så är det ett ganska litet antal vitmaktanhängare som kommer att demonstrera, det talas om runt 400.

Ett skäl är att de högerextrema grupperna har hamnat i motvind och drabbats av interna splittringar det senaste året.