Nattöppet på Visbykrogar

Det blir förlängt öppethållande på krogarna i Visby på försök i sommar. Kommunfullmäktige tog beslutet vid ett extra sammanträde igår efter votering som slutade 36-33.
Samtliga socialdemokratiska ledamöter liksom vänster- och miljöpartister reserverade sig mot beslutet som börjar gälla redan från fredag, för de krögare som ansöker om tillstånd. Vid sammanträdet saknades två ersättare, en för socialdemokraterna och en för Gottlandspartiet. Vid sammanträdet behandlades även frågan om budgetramar inför år 2002. Även här blev det votering som slutade med 36 ja till kommunstyrelsens förslag, 22 nej medan 11 ledamöter avstod från att rösta, samtliga från vänster- och miljöpartiet.