Historiskt avtal om Kaspiska havet

1:38 min

Ryssland, Iran och tre andra länder runt Kaspiska havet har kommit överens om ett historiskt avtal om havets rättsliga status.

I drygt två decennier har länderna varit oeniga i frågan, men den senaste utvecklingen anses förbättra möjligheterna till mer stabilitet i regionen. 

Ledarna för Ryssland, Azerbadjan, Iran, Kazakhstan och Turkmenistan undertecknade avtalet vid ett toppmöte i hamnstaden Aktau i Kazakhstan.

Kaspiska havet har varit en källa till konflikt sen Sovjetunionen kollapsade. Överenskommelsen nu gäller den rättsliga statusen och olika gränsdragningar för rättigheter till fiske samt ett förbud mot utländsk militär verksamhet.

Bland länderna finns också förhoppningar om att lukrativa olje- och gasprojekt ska bli mer aktuella med tydligare regler. Oklarheter har förhindrat investeringar.

Värdnationen Kazakhstans ledare Nazarbayev uttalar att det här är en historisk händelse. Han betonar hur samtalen hållits under mer än 20 år, utan att man kommit överens och att det nu inneburit extra ansträngningar från parterna för att nå fram.

Rysslands president Vladimir Putin anser att överenskommelsen är av stor betydelse och manar även till ett fördjupat säkerhetssamarbete mellan länderna.

Också Irans president Rouhani talar om ett mycket viktigt avtal men landet beskrivs ha fått den minsta delen av kakan.

Flera delar återstår också att lösa för länderna kring Kaspiska havet.