De kommande fem åren kan bli onormalt heta

1:57 min

2018 och de kommande fyra åren ser ut att kunna bli onormalt heta, enligt en nyframtagen statistisk modell för klimatprognoser. Men det onormala med temperaturerna har här inget att göra med den globala uppvärmningen, utan handlar om naturliga variationer ovanpå den stadigt stigande medeltemperaturen.

Forskarna har matat in en stor mängd uppgifter från befintliga klimatmodeller om hur temperaturen brukar utvecklas från ett år eller en femårsperiod till nästa och nästa därpå.

Den modell de sen tagit fram visar sig vara relativt träffsäker när de testar den på historiska data. Modellen är alltså bra på att gissa hur den naturliga variationen i global medeltemperatur kommer slå framöver, baserat på hur det har varit den senaste tiden.

Och när det gäller 2018 och de närmaste fyra åren så spår modellen alltså en onormalt hög global medeltemperatur. Men skillnaden är inte mer än ett par hundradels grader. Samtidigt ska variationen läggas ovanpå den långsiktigt stigande temperaturkurvan.

Forskarna skriver att detta ökar risken för extrema temperaturer på vissa håll. Men det behöver inte betyda att de kommande årens somrar här blir lika heta som i år, säger Erik Kjellström, enhetschef för Rossby Centre som är SMHIs centrum för klimatmodellering. 

– Det är mycket möjligt, men det är inte det studien handlar om. Utan här pratar man om den globala medeltemperaturen och förändringar i den. Det är ett mått över hela jordklotet, så det säger inte särskilt mycket om hur det kommer se ut till i exempel Europa eller Sverige. Det är ett mått på det stora globala klimatsystemet. De avvikelser i temperatur man talar om, baserat på den interna variabiliteten, handlar om hundradels eller tiondels grader och inte mer.

Referens: Sévellec et al. A novel probabilistic forecast system predicting
anomalously warm 2018-2022 reinforcing the long-term global warming trend. Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-05442-8