Mångfald ska öka i Katrineholm

Den etniska mångfalden bland de anställda i Katrineholm ska öka med ett nytt program som presenterades igår.
Bland annat ska utländsk härkomst vara en merit. Målet med mångfaldsplanen är att de kommunanställdas etniska sammansättning ska spegla lokalbefolkningens. Skriver lokaltidningarna.