"Katolska kyrkan beskrev sexövergrepp på barn som lek"

2:03 min

Flera hundra präster i delstaten Pennsylvania i USA anklagas av myndigheterna för övergrepp på sammanlagt över tusen barn. Övergreppen ska ha pågått ända sedan 1940-talet och är förmodligen ännu fler än vad man kunnat belägga.

Delstatsåklagaren menar att Katolska kyrkan hjälpt till att mörklägga övergreppen och försökt stoppa utredningen som nu blottlagt den hittills största övergreppshärvan i landet.

Anklagelserna presenteras i en omfattande rapport som letts av delstatens högste åklagare, Josh Shapiro, och som bygger vidare på tidigare rapporter och medierapportering.

– De har försökt göra det som kyrkoledare och stift som vi nu utrett gjort i årtionden. Begrava sanningen om prästernas övergrepp på barn och dölja den för evigt, sa Pennsylvanias chefsåklagare Josh Shapiro på den presskonferens där utredningen presenterades.

Utredningen går tillbaka ända till 1940-talet och har gått igenom över en halv miljon interna hemliga kyrkodokument. Utredarna har lyckats identifiera och namnger över 300 präster som ska ha begått övergrepp på över 1000 barn.

Men den verkliga siffran är förmodligen ännu större då många dokument försvunnit och vittnen inte velat framträda. Utredarna uppskattar att det verkliga antalet offer i Pennsylvania under den här tiden förmodligen är flera tusen.

– Övergreppen och gärningsmännen var väl kända av kyrkoledarna som i en del fall försökte släta över händelserna genom att beskriva dem som olämplig beröring eller lekar, säger Josh shapiro.

Trots det kommer få att åtalas för övergreppen. Hittills har bara två präster delgivits misstanke varav den ena har erkänt. Eftersom mörkläggningen pågått i decennier är de flesta av fallen preskriberade och många av gärningsmännen är pensionerade eller döda.

– Guds män föredrog att skydda sina institutioner och gärningsmännen när präster våldtog barn, säger Josh Shapiro.

Det här är det största avslöjandet av sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i USA. Men bara ett fåtal delstater har genomfört liknande utredningar.

Och Josh Shapiro menar att det var viktig att blottlägga vidden av det som hänt.

– Det har funnits rapporter om övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan tidigare, men aldrig i den här storleken, säger han.