Föroreningar kan stoppa framtida bostadsområde

1:33 min

Luleå kommuns vision om att bygga 1400 bostäder genom att fylla igen Skutviken kommer att dröja - och kanske till och med slopas helt.

 – Det finns mycket i det där vattenområdet som vi inte vill ska komma upp till ytan, säger Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör.

Vattenspegeln det handlar om heter Skutviken, den ligger intill Bodenvägen och kallas i folkmun för Röda havet. Här har Luleå kommun för fem år sen upprättat en vision om att kunna bygga 1400 bostäder.

Området ligger intill Munkeberg strand, där Luleå kommun tillsammans med fem byggbolag sagt att det ska bli 700 lägenheter.

Men en undersökning i Skutviken har visat på höga halter av föroreningar, bland annat oljerester och PCB. Problemen är såpass omfattande att Anna Lindh Wikblad inte är säker på att det blir några bostäder.

– Det kan ju hända att det blir någonting annat än bebyggelse också där om det skulle vara så. Men det är en del i att kunna knyta ihop Munkebergs strand med centrum, säger hon.