Advokatsamfundet om HD:s prövning av vapenlagen

2:09 min

Fler prövningar är att vänta menar Advokatsamfundet.

Anne Ramberg är Advokatsamfundets generalsekreterare. 

– Vi kan räkna med fler sådana prövningar av lagars giltighet framöver.

– Tidigare så var ju svenska domstolar mycket obenägna att använda sig av sin lagprövningsrätt. Där han man ju med tiden blivit lite öppnare, och särskilt då de högsta domstolarna. Det tycker jag är sunt, säger hon.

Anne Ramberg ingick i en expertgrupp till den senaste grundlagsutredningen. En av de ändringar som gjordes i grundlagen 2010 var att man strök kravet på att bara uppenbara fel ger en domstol rätt att pröva om en lag är giltig.

Prövningen gäller inte bara innehållet i lagen utan också hur den kom till. Så här sa Högsta domstolens ordförande, Stefan Lindskog i Ekot under onsdagsmorgonen, om att HD nu ska pröva om den nya vapenlagen kan tillämpas.

– Att kravet på att fel ska vara uppenbara ströks ökar juridikens makt över politiken, säger han.

Anne Ramberg menar att makt har förts över från riksdagen till domstolarna.

– Genom borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet så har makts överförts från riksdagen till domstolarna. Men det är ju genom ett beslut i riksdagen som det har ägt rum, så det är ett demokratiskt beslut, säger hon.

En annat skäl till att vi kan räkna med fler domstolsprövningar av lagars giltighet framöver, det är att lagarna tillkommit snabbt och utan att följa reglerna för hur en lag ska beredas.

När lagrådet påpekat detta har regeringar, av varierande politisk färg, ofta struntat i kritiken och lagt fram lagen i riksdagen ändå. Det blir allt vanligare, menar Anne Ramberg.

– Väldigt mycket är en reaktiv lagstiftning, säger hon.