Sommarvärmen används som kolkraftsargument

1:18 min

Sommarens extremvärme har ställt till det för energiförsörjningen. I Tyskland används det nu som argument för att behålla kolkraften.

De senaste veckornas torka har lett till att vattentemperaturerna i floderna stigit till sådana nivåer att kylsystemen för kärnkraftverken inte fungerar längre. Flera europeiska kärnkraftverk har därför fått dämpa, eller helt stoppa sin produktion.

Solkraftverken har visserligen producerat stora mängder, men även solpaneler fungerar bäst vid temperaturer omkring 23 grader.

Vid högre temperaturer, på upp till 40 grader som det varit i exempelvis Tyskland, tappar solkraften i verkningsgrad. Och vindkraftverken har stått nästan helt stilla, eftersom det stabila högtrycket inneburit väldigt lite vind.

Det enda som fungerat helt klanderfritt i värmen har varit brunkolsdrivna kraftverk. De kyls av vattnet från själva dagbrotten, som är konstant svala.

Brunkolsenergi har också levererats till andra länder, som exempelvis Frankrike under sommaren. Tyska energiföretag som RWE använder nu hettan i sin marknadsföring, som argument för att kolkraften behöver vara kvar.