Strandskyddet ses över i länet

0:57 min

Under augusti och september kommer länsstyrelsen att utföra kontroller för att se över strandskyddet i länet.

Det är tio länsstyrelser från Skåne i söder och upp till Gävleborg som ska genomföra mellan 100 och 200 kontroller.

Strandskyddet gör det möjligt för allmänheten att promenera längs vattnet samt bada, fiska och åka skridskor. Det skyddar också växter och djur som lever i vattnet såväl som på land.

Bryggor, inredda förråd, staket eller utökar sin tomtplats utan dispens, är vanliga exempel på överträdelser som kommer att innebära åtgärder.

Tillsynen av strandskyddet har varit eftersatt. Men nu ska länsstyerserna bli mer effektiva.