Karlstad

Kommunen satsar på digitala läkemedelsfördelare

3:43 min

En digital läkemedelsfördelare ska hjälpa brukaren att bli mer självständig i sin medicinhantering och samtidigt minska belastningen på vårdpersonalen.

Den här typen av välfärdsteknik har tidigare bara testats på ett mindre område i Karlstad, men nu införs det på bred front i hela Karlstad kommun.

– I ett projekt har vi tidigare testat den här tekniken för läkemedel i de östra delarna av Karlstad, men nu när vi går in i breddinförandet så kommer vi ju att erbjuda det här till hela Karlstad kommun om vi bedömer att man klarar att hantera sitt läkemedel själv, säger Ann-Sofie Gustafsson som är utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad.

Bedöms man kunna hantera sitt läkemedel helt själv så kan man få tillgång till en digital läkemedelsfördelare.

– Varje person har sin egen apparat och det är också registrerat i ett journalsystem så det finns inga risker med att använda sig av den här tekniken. Apparaten är matad med läkemedelspåsar och maskinen läser av påsarna och kan då tala om exakt när läkemedlet ska fördelas ut. Apparaten signalerar då med tal, ljud och ljus. Då räcker det för personen att trycka på en knapp och så kommer läkemedlet ut, förklarar Ann-Sofie.

Nu när tekniken införs på bred front kommer antalet apparater att öka.

– Jag tror att det kommer att bli ganska många fler. Idag har vi tolv apparater i drift och ska vi kunna erbjuda våra hälso- och sjukvårdspatienter den här tjänsten så kommer det definitivt antalet apparater att öka, säger Ann-Sofie.

I takt med att antalet apparater ökar i Karlstad så kommer också behovet av vårdpersonal att minska, men Ann Sofie-Gustafsson menar att det inte handlar om en effektivisering utan att man på ett bättre sätt kunna omfördela kompetensen.

– Det handlar ju om att hantera den resurs som finns och att man använder den kvalitativa kompetens som finns inom en organisation på bästa sätt. Socialstyrelsen brukar säga att man ska använda händer, där händer behövs och teknik där teknik kan användas. Så tänker vi också. Vill personen använda sig av tekniken, så ska vi kunna erbjuda det. Men det här inget som vi tvingar på någon, det här är något som man har en möjlighet att välja. Vill man ha besök av personal så kan vi givetvis erbjuda det också, säger Ann-Sofie.