Valet 2018: Integration

Integrationsplikt fick debatten att bränna till

4:34 min

Det brände till när politikerna i de sex kommunfullmäktigepartierna i Landskrona diskuterade integrationsplikt i P4 Malmöhus valdebatt om integration.

Integrationsplikt är ett koncept som redan nu används i Vellinge där nyanlända utbildas i svenska och samhällsorienterande ämnen och sedan får avlägga ett prov för att få rätt till bidrag.

– Vi ju drivit frågan om ett språkkrav för att bli medborgare. Det är rimligt att man kan tala svenska för att få rösta i ett riksdagsval. Det här är samma sak, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

En annan fråga som fick stort utrymme var den om enkla jobb. Här skilde sig partierna åt när det gäller var de här enkla jobben ska skapas.

– Vi ska ställa krav att politiken ska lösa förutsättningarna för att människor ska kunna integreras, lära sig språket och få möjligheter. Att flytta ansvaret till individen är småaktigt, säger Ana Rubin, (V).

Sverigedemokraterna vill dra konsekvenserna för dem som inte klarar provet ytterligare ett steg.

– Vill du inte integreras så får man se över bidragen, precis som för arbetslösa. Blir du av med ditt bidrag så blir du av med ditt hyreskontrakt och oftast får du inget kontrakt om du inte har fast jobb. Det är de uthyrningsregler vi har här i Landskrona, säger Stefan Olsson (SD).

Bostäder och stadsplanering var också uppe till debatt. Ett av de mest utsatta områdena i Landskrona är Karlslund som polisen har klassat som ett av 23 särskilt utsatta områden i landet, där man pekar på att det finns stora problem med kriminalitet och social utsatthet. Partierna har lite olika funderingar kring hur det här ska brytas.

– Eventuellt behöver vi riva några av de fastigheter som är nedgångna och tömma vissa hus och stoppar uthyrningen av vissa lägenheter där det bor kriminella, säger Stefan Olsson, SD.

Elvir Mesanovic från Miljöpartiet var av en annan uppfattning.

– Jag tycker att man måste fråga sig vad det här beror på och vad kan man göra. Det handlar om att vi måste involvera våra ungdomar i föreningslivet och samarbeta med civilsamhället i förebyggande syfte, säger han.

Men att riva slitna byggnader, vad tycker du om det?

– Att riva något fysiskt är inte enda åtgärden man måste jobba med båda åtgärderna, säger Elvir Mesanovic.

Här är politikerna som var med i debatten:

Styret
Torkild Strandberg - Liberalerna
Torbjörn Brorsson - Moderaterna
Elvir Mesanovic - Miljöpartiet

Oppositionen
Stefan Olsson - Sverigedemokraterna
Jonas Esbjörnsson - Socialdemokraterna
Ana Rubin - Vänsterpartiet, är inte kommunpolitiker just nu men har varit det tidigare under mandatperioden men ingen av de som just nu sitter för Vänsterpartiet i kommunen hade möjlighet att komma hit i dag.