Så vill forskare hindra att grundvattnet sjunker

1:08 min

Efter den torra sommaren föreslår forskare i Lund nu olika sätt att motverka att grundvattennivåerna i landet fortsätter att sjunka.

Det handlar bland annat om att inte låta regnvattnet rinna ut i havet för fort.

Statens Geologiska Undersökningar har under sommaren rapporterat om låga. eller mycket låga, grundvattennivåer i Sverige. Och det är inte första gången.

– Det är faktiskt inte bara i fjol man började prata om grundvatten, utan att det har varit supertorrt på Gotland i fyra år och på Öland i tre, och där tror jag att vi måste hitta sätt att öka nybildningen av grundvatten, säger Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola.

– Man kan se årets väder som en påminnelse om det som Klimat- och sårbarhetsutredningen konstaterade för tio år sedan, att vi kan förvänta oss i framtiden längre sammanhängande blöta perioder vintertid, med mycket regn och mycket fukt, och längre sammanhängande torrperioder sommartid, med helt enkelt torka och värme, säger han och fortsätter:

– Vi har haft antydningar om det tidigare, men just i år känns som att det är en väldigt bra illustration på hur vi kan förvänta oss i framtiden att det kommer att se ut.

På Lunds tekniska högskola har man listat en rad möjliga sätt att få det regn som ändå faller bidra till grundvattnet, inte bara rinna ut i havet. Det handlar bland annat om befintliga dräneringssystem, säger Kenneth Persson.

– Regnet måste ha tid att stanna i markerna, så att det bildas grundvatten. Vi kan inte dränera för fort, då krymper vi tiden som regnet och då blir det mindre grundvatten som bildas.

Men också nya sätt att fylla på grundvattnet, med hjälp av de naturliga slukhål som finns i landskapet.

– Och sedan leda regnet dit, så det får snabbare kontakt med grundvattnet. Det finns områden som är väldigt täta, lerområden, och sedan finns det områden som är mera genomsläppliga, alltså sandiga områden.

– Kan man då hjälpa regnet att hitta de områdena, helt enkelt med att valla in eller göra kanaler eller ledningar, så man dränerar vattnet till de här slukhålen, så kan man få mer grundvatten att bildas, säger Kenneth Persson.