Behov av kunskap om antisemitism i skolan

2:22 min

Efter att lärare efterfrågat stöd släpper nu Forum för levande historia ett nytt digitalt undervisningsmaterial som ska fungera som stöd till både elever och lärare.

– Framför allt är det lärare som hör av sig och vi får vittnesmål från lärare som säger att jag kan inte undervisa om Förintelsen eller antisemitism i min klass, här finns ett motstånd eller jag blir ifrågasatt. Den typen av kommentarer får vi oss till del ganska ofta, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Lärare som efterfrågar stöd men också hatbrottsstatistik som visar att antisemitism ökar är anledningen till att det nya undervisningsmaterialet skapats, menar Ingrid Lomfors vid myndigheten Forum för levande historia som tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism står bakom satsningen.

Materialet är tänkt att vara ett stöd till lärare och elever på högstadiet. Det ska ge grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och i dag och det ska få fler att se och våga bemöta antijudiska uppfattningar.

– Vi vill visa på att det finns pedagogiska hjälpmedel genom framför allt kunskap som hjälper oss att bemöta antisemitiska fördomar när de uppträder.

Finns det inte i historieundervisningen redan?

– Jag tycker att vi som myndighet som har som uppgift att hålla historien levande, måste se till att det finns uppdateringar och nya metoder så även om det finns i historieundervisningen är det viktigt att hela tiden nyproducera material.

Johan Lilly Gyberg på Skolverket anser att skolans kunskapsuppdrag mår bra av att stärkas.

– Det vi ser är att skolan kan behöva stöd i att leva upp till de krav som ställs i skollag och läroplan. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter så finns det ett material som är ett stöd så är det bra, säger Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket.