Norge: Debatt om gratis heroin

2:39 min

I Norge vill regeringen testa att ge gratis heroin till vissa tunga missbrukare.

Men hälsominister Bent Høie medger för Ekot att "heroinassisterad behandling" är en omdiskuterad metod.

Tanken med heroinassisterad behandling är att försöka hjälpa missbrukare där andra åtgärder inte ger någon effekt.

– Det är ju omdiskuterat! Jag har själv varit väldigt skeptisk och negativ i många år, men jag väljer att pröva detta för att vi ser att det finns vissa som vi inte klarar att hjälpa gott nog i dag, säger Bent Høie till Ekot.

– Detta är ett försök, en pilot. Erfarenheterna kommer visa om detta är något som vi ska gå vidare med eller om vi ska avsluta det, tillägger ministern.

I Schweiz och Danmark har vissa missbrukare i flera år kunnat få gratis heroin av det offentliga.

Den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen ska nu utarbeta en plan för försöksprojektet. Tidigast år 2020 ska kanske uppemot 400 norska missbrukare kunna få gratis heroin. Ministern hoppas att det bland annat ska ge bättre hälsa och livskvalitet för en grupp svårt utsatta människor.

Bent Høie är noga med att poängtera att norska staten inte ska köpa heroin av langare på gatan, utan av läkemedelsbolag.

I Norge får regeringen både ros och ris för sitt beslut att testa heroinassisterad behandling. Milana Macko på antidrogorganisationen FMR (Forbundet mot rusgift) tror att metoden är dyr och verkningslös.

– Vi tycker att det är helt fel! Vi ger inte alkohol till alkoholberoende. Varför ska vi ge heroin till heroinberoende?

Norges regering genomför nu en reform av hela narkotikapolitiken. Bland annat ska det inte längre vara straffbart med eget bruk av narkotika.

Med inspiration från Portugal vill hälsominister Bent Høie vrida fokus från straff till hälsa. Han tycker sig se en internationell utveckling.

– Att inte ha drogfrihet för alla som ett mål, utan att våga erkänna att för några handlar det om att ge ett bättre liv, även i en situation när man är drogberoende.