Torkan tvingade Sveaskog till force majeure

1:01 min

Sommarens torka och skogsbränder gjorde att Sveriges största skogsägare, Sveaskog, tog till en ovanlig åtgärd mot sina kunder.

– Vi kände oss tvingade att ta till force majeure-klausulen. Det är en klausul som finns i alla våra avtal och i avtal generellt, säger Viveka Beckeman, som är chefsjurist på Sveaskog.

Force majeure är en juridisk term som åberopas för extrema förhållanden och när omständigheter som ett företag inte råder över påverkar ingångna avtal.

– Den extrema torka och de bränder vi drabbades av under sommaren bedömde vi vara en sån omständighet, så vi meddelade våra kunder att vi kunde riskera att inte kunna fullfölja våra leveranser på grund av force majeure, säger Viveka Beckeman.

Hur ofta har nu tvingats ta till den här åtgärden?

– Mig veterligt är det första gången.

Eftersom torkan drabbade hela landet var det ett stort antal kunder som larmades om att virkesleveranser riskerade att utebli på grund av force majeure. Men hur många kunder som drabbats vet man ännu inte på Sveaskog.