Hjälm räddning vid cykelolyckor

Omkring hälften av de cyklister som omkommit i olyckor i Mälardalen de senaste åren skulle sannolikt ha överlevt om de burit hjälm.
Det visar en ny studie som Vägverket har gjort. Vägverket har studerat cykelolyckorna i Örebro, Uppsala, Västmanlands och Sörmlands län från år 1997 till 2000. Under den här perioden omkom 26 cyklister, fem i singelolyckor, resten i kollisioner med andra fordon. Man undersökte också hur många av dom omkomna cyklisterna som bar hjälm vid olyckstillfället.