Första gången: Internationella observatörer till svenskt val

1:17 min

Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, skickar två observatörer som ska se till att valet går rätt till i Sverige.

Thomas Rymer, talesperson för OSSE, berättar att man före valet 2010 sände ett team till Sverige för att då se om det fanns ett behov av att skicka några observatörer till själva valet, vilket det inte gjorde. 

I år gjorde man samma sak och kom alltså fram till att man kommer skicka två personer för att observera årets val. Detta efter att ha talat med politiker, media och de som organiserar själva valet.

Det man ska titta närmare på är bland annat hur valkampanjerna finansieras, säger Thomas Rymer.

Sedan den nya skärpta lagen om insyn i finansieringen av partier trädde i kraft i våras så vill OSSE följa upp och se hur det rapporteras in när det gäller just denna finansiering av partistöd.

Man har också förstått att det funnits problem med hur valsedlarna placerats i vallokalerna, säger Thomas Rymer. De har inte varit tillräckligt skymda för att valhemligheten ska kunna garanteras och man har också förstått att det ibland inte funnits tillräckligt många valsedlar från alla partier i framför allt vallokaler i glesbygden säger han.

OSSE har utökat sin verksamhet från att till en början mest fokuserat på så kallade nya demokratier säger Thomas Rymer och att Sverige nu får besök av två valobservatörer ska kanske inte överdramatiseras, det finns inga helt perfekta val, säger Thomas Rymer, talesperson för OSSE.