SMHI vill ha hjälp att samla dina väderdata

1:50 min

Till hösten startar SMHI ett projekt där det ska bli möjligt för privatpersoner att bidra med klimatdata från egna mätstationer.

Hör mer om SMHI:s satsning i Vetandets Värld.

I Storbritannien och Nederländerna finns redan möjligheten att hjälpa det nationella meteorologiska institutet med data – och det är också därifrån SMHI fått idén att dra igång sitt projekt.

Där har hundratals privatpersoner anslutit sina stationer till de nationella nätverken och mätningarna har på flera sätt kommit både meteorologer och klimatforskare till godo.

– Allmänheten har mycket observationer via privata väderstationer och det vill vi gärna samla in. Vi ser att det kommer att gå att förbättra våra korta prognoser och varningar, säger Josef Runbäck, produktansvarig på SMHI.
 
Det handlar alltså om att bidra med mätdata från den sortens relativt enkla och billiga internetuppkopplade väderstationer som brukar visa temperatur, nederbörd, vindhastighet och lufttryck.

Exempelvis i samband med en storm eller kraftigt lokalt regn som hamnar mitt emellan två officiella mätstationer kan privat mätdata vara användbar för att bättre förstå och kartlägga ett fenomen.

Det säger Geert Jan van Oldenborgh, klimatforskare vid Kungliga nederländska meteorologiska institutet i Utrecht.
 
– I samband med en extrem väderhändelse använder vi ofta observationerna för att lista ut exakt vad det är som händer. Många extrema väderhändelser är så små, exempelvis ett åskoväder, att det hamnar mellan de officiella mätstationerna, säger han.