Växjö

Många överklaganden om böneutropet avvisade

0:40 min

Hittills har 59 av de totalt 64 överklaganden som kommit in till förvaltningsrätten i Malmö angående böneutropet i Växjö avvisats.

Domstolen har gjort bedömningen att de som klagat inte påverkas av böneutropet och därmed inte har rätt att överklaga.

Fem överklaganden återstår nu för förvaltningsrätten att gå igenom innan det fattas beslut om ärendet ska prövas av rätten eller inte.

Det var den 8 maj som polisen gav moskén på Dalbo i Växjö tillstånd att varje fredag sända ett knappt fyra minuter långt böneutrop via högtalare.