Honungens dag 20:e augusti

Rallarros räddade honungsskörden

1:24 min

Efter flera dåliga år har många biodlare i Västerbotten fått bra med honung. Särskilt vitklöver och rallarros har blommat rikligt och gav nektar.

Åke Jonsson som är ordförande i Umeortens biodlarförening har pratat med biodlare och de flesta är nöjda, endast kustlandet söder om Umeå rapporterar om sämre honungsskördar.

Värmen i maj gjorde att bisamhällena växte sig starka lagom till blomningen i juli, säger Åke Jonsson.