Valläger i Södertälje

2:34 min

Nu i helgen har det varit ett läger i Södertälje. Där fick personer med intellektuell funktionsnedsättning bland annat lära sig att rösta.

En av deltagarna var Axel Isaksson:
 – Det har varit väldigt intressant och roligt. Att man har fått träffa politiker från fem olika partier och liksom berätta om vad man vill ska förändras i samhället och så.

Det sa alltså Axel Isaksson som hade rest ända från Luleå i Norrland för att vara med på vallägret i Södertälje. Totalt kom 15 deltagare från olika platser i Sverige. Det var organisationen FUB som ordnade lägret. Fredrik Sone ansvarade för vallägret. 

Pratat med politiker

– Vi har gjort jättemycket olika saker. Vi har haft personer från myndigheter här som har utbildat oss i engagemang. Vi har haft besök från Studieförbundet Vuxenskolan som har utbildat oss i vad kommuner, landsting och staten bestämmer över. Vi har även haft besök från politiker från olika partier. som vi har haft en diskussion med. Vi har pratat med politikerna om vad vi vill förändra och vad vi vill förändra och hur deltagarna på lägret ser på frågor i samhället.

Alla får ha sin åsikt

Lägret varade från torsdagen till söndagen. Det riktade sig alltså till personer med intellektuell funktionsvariation i åldern 18 till 30 år. En av deltagarna var Malin Andersson från Lund. Hon berättar vad hon kommer att minnas efter vallägret:
– Jag bär med mig att man har olika åsikter. Å det har man rättigheter till, men sen också att man kan stå för vad man tycker, det är ingenting som är rätt eller fel. Att så länge att man gör något bra för en själv, för miljön, för andra, då kan man känna sig stolt. Att man ska kunna hjälpa varandra oavsett vad det är. Man hjälper miljön genom att sortera, man släpper inte ut så mycket avgaser.

Kommer att rösta

Både Malin Andersson och Axel Isaksson, som du hörde tidigare, kommer att rösta när det är val den 9 september. Så här säger Axel:
– Absolut. Det är ju viktigt att man röstar, det är ju en rättighet som man har faktiskt.