Alliansen: Gör förskolan obligatorisk

1:21 min

Alliansen presenterade idag flera förslag för att förbättra integrationen och öka nyanländas jobbchanser, bland annat en obligatorisk språkförskola för barnen.

Enligt förslaget ska det vara obligatoriskt för barn från tre års ålder och uppåt att gå i språkförskola, tre timmar om dagen.

Inspirationen kommer från Danmark, där den sittande borgerliga regeringen, Dansk folkeparti och Socialdemokraterna kommit överens om att barn i utsatta områden måste gå i obligatorisk förskola för att lära sig danska. I Sverige vill Alliansen att motsvarande ska gälla barn till nyanlända. 

– Det här blir ett krav om man söker sig till Sverige. Kan man inte språket alls, om man har barn som är tre år eller äldre, då bör man delta i den här språkförskolan, säger Ebba Busch Thor (KD).

I förslaget ingår även att den etableringsersättning som vuxna nyanlända får, kan sättas ner om man inte sätter sitt barn i språkförskola.

Alliansen anser att kraven på aktivitet från de nyanlända behöver skärpas under etableringstiden och vill i större omfattning än i dag kunna sänka ersättningen för de personer som utan giltigt skäl inte deltar i etableringsinsatser. 

När det gäller asylsökande vill Alliansen göra det obligatoriskt med svenskundervisning och samhällsorientering, alltså även för de som efter en avslutad asylprocess inte får stanna i Sverige.

För att förenkla för nyanlända att starta företag vill man göra det möjligt att starta vad man kallar ”mikroföretag”, där beskattningen ska vara enklare än idag och där aktiekapitalet inte behöver vara högre än 25 000 kronor (jämfört med 50 000 kronor som gäller idag). 

Alliansen vill även lägga ner Arbetsförmedlingen och införa det man kallar inträdesjobb. Det är en anställningsform som ska gälla för nyanlända och unga upp till 23 år som inte har gymnasieexamen. Lönen ska ligga på 70 procent av ingångslönen, anställningen ska gälla i tre år. Under den tiden ska arbetsgivaravgiften slopas. 

Samtidigt pågår redan arbete med att införa det som kallas ”etableringsjobb”, enligt en överenskommelse som den rödgröna regeringen, LO, Unionen och Svenskt näringsliv träffade i mars i år.

Enligt den modellen ska den som får ett etableringsjobb få halva lönen från arbetsgivaren och halva i form av ett bidrag från staten. Jobben ska endast finnas i kollektivanslutna företag. Den modellen behöver ändras, anser Allianspartierna som anser att bemanningsbranschen måste ingå, liksom företag som inte har kollektivavtal. 

– Jag vill ju att en ny regering ganska snabbt tar upp en överläggning med parterna om att justera deras överenskommelse.

– Vägrar de och fortsätter framhärda i att en stor del av svenska småföretag ska stängas ute från detta, då kommer vi att gå vidare med lagstiftning. Då tar det något längre tid, men å andra sidan kommer det att ge mer resultat, säger Jan Björklund (L).