Rörelse har gjort skolan tryggare

4:39 min

Med projektet "Hjärna-puls-glädje" har trivseln och samhörigheten ökat på Drottninghögskolan i Helsingborg.

Femmorna har en lektion i programmering. Klasskompisarna Carolina Mourad och Hassan Darwich lär sig grunderna genom att instruera varandra i lekfulla rörelsemönster på skolgården. De tycker att det är ett bra sätt att lära sig det som annars kan uppfattas som något komplicerat.

- Vi programmerar varandra för att vi sedan till exempel kunna programmera spel, säger Carolina Mourad och ger Hassan Darwich uppdraget att gå fem steg framåt, hoppa på ett ben tio gånger och avslutningsvis runda flaggstången.

Enligt läraren Tatjana Lazic kräver inte skolans rörelseinriktade arbetssätt extra resurser i form av fler lärare.

- Inte när vi är utomhus. Barnen klarar att leda arbetet där själva, särskilt när de få tydliga instruktioner, säger hon.

Enligt projektledaren och läraren i idrott- och hälsa på skolan, Mark Siegbahn, har man förutom de rena inlärningsvinsterna sett många positiva sidoeffekter sedan projektet startade i fjol.

- Det har gjort att alla jobbar mot samma mål, både föräldrar, elever och pedagoger, säger han och pekar på att det är också något man märkt i skolans arbetsmiljö.

- Vi såg förra hösten hur antalet anmälningar om hot och våld på skolan minskade från 57 till 7 procent. Projektet skapar lugn och trygghet och får alla på skolan att känna samhörighet.