Upphovsrättsorganisation menar att SVT kränker upphovsrätten

3:06 min

SVT kränker systematiskt upphovspersoners lagstadgade ideella rättigheter genom att anlita en musikleverantör som inte respekterar upphovsrätten, det skriver en rad upphovspersoner på SVT Opinion.

Bolaget Epidemic Sound köper in musik genom att betala frilansmusiker en engångssumma och äger därigenom de ekonomiska rättigheterna till över 25 000 verk. Musiken licensieras sedan vidare, till exempel till reklam-, Youtube- och tv-produktioner.

Men Epidemic Sound struntar i de ideella rättigheterna och anonymiserar upphovspersonerna, menar författarna till debattinlägget på SVT Opinion, och skriver att SVT därför inte bör inte använda sig av bolagets tjänster.

En av de som skrivit under är Alfons Karabuda, ordförande i Sveriges kompositörer och textförfattare, SKAP:
 
– Upphovsrätten är uppdelad i två, man har en ekonomisk rätt och en ideell och det dig rätt att alltid synas som den som har gjort din musik. Du har också rättigheter att stoppa användning i till exempel religiösa eller politiska sammanhang. SVT använder sig av bolag som totalt anonymiserar vår musik. Man vet inte vem som har gjort musiken och det är en kränkning, säger Alfons Karabuda.

Men på SVT tolkar man upphovsrätten när det gäller så kallad produktionsmusik på ett annat sätt. Rebecca Barzegar är förhandlingschef på SVT:

– Vi är väldigt noggranna med att följa lagen och värnar upphovsmännen och har haft pågående samtal med dem om hur vi ska kunna förbättra credit, som vi ger i enlighet med god sed som är lagens krav. Det innebär också att det inte finns en ovillkorad rätt att bli namngiven. Sedan kan det naturligtvis hända att vi gör missar ibland och då ser vi till att korrigera det i de fall vi uppmärksammas på det, säger Rebecca Barzegar.

Måste man undantagslöst ange upphovsmakarens namn eller är det enligt god sed som gäller? Catharina Ekdahl är jurist på Patent- och registreringsverket.
 
– Båda kan nog ha rätt. Rätten att bli namngiven när ens verk framförs eller används på olika sätt, är – om det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt – en tvingande lagregel i upphovsrättslagen. Å andra sidan hävdar naturligtvis SVT att de gör som branschpraxis, att upphovspersoner ska anges enligt god sed. Det är vad som står i lagparagrafen, säger Catharina Ekdahl och fortsätter:

– Det här handlar väldigt mycket om hur lagparagrafen tolkas. Vi har fått kritik från EU-håll för att vi inte tar den ideella rätten på allvar och man måste bli bättre på att ange de upphovspersoner vars verk används i olika sammanhang, säger hon.

Kulturnytt har varit i kontakt med Epidemic Sound som har avböjt att kommentera.