Svensk försöksodling med genförändrad potatis – trots EU-dom

2:01 min

Försöksodling av potatis som är genförändrad med Crispr-tekniken fortsätter i Skåne – trots att EU-domstolen slagit fast att den typen av grödor ska klassas som GMO och behöver särskilda tillstånd och säkerhetsarrangemang.

Potatisen har genförändrats med hjälp av Crispr/cas9-tekniken och fått en ny sammansättning av stärkelse som lämpar sig extra bra som konsistensgivare och som används inom livsmedelsindustrin.

När växtförädlare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklade potatissorten förändrade de potatisens gener, men de tillsatte inga främmande gener utifrån.

Den borde därför inte klassas som GMO, menar Mathias Samuelsson, forsknings– och utvecklingschef på föreningen Sveriges Stärkelseproducenter, som odlar den genförändrade potatisen.

Där går han stick i stäv med ledande svenska forskare som bedömer att alla grödor framtagna med Crispr-tekniken ska klassas som GMO.

– Jag tycker de agerar i affekt och man måste i lugn och ro titta på vad de innebär och göra en realistisk bedömning, säger han.
 
Om potatisen, som denna säsong bara odlas i liten skala i Skåne, i slutänden klassas som GMO så för det med sig ett regelverk som är så pass omfattande och dyrt att den kan bli olönsam.

Då kan odlingen flytta till USA eller Japan som inte reglerar Crispr/cas9-grödor som GMO, enligt Mathias Samuelsson, som nu väntar på att Jordbruksverket ska uttala sig om hur EU-domen ska tolkas.