Val 2018

Galleriaköp kritiseras av konkurrensverket

2:08 min

Konkurrensverket anser att Mjölby kommuns köpa av Galleria Kvarnen kan ha negativ påverkan på näringslivet i kommunen.

– För att undvika risk för en snedvridning av konkurrensen så skulle kommunen kunna försöka hitta en privat lösning så fort som möjligt, säger Katarina Magnusson på Konkurrensverket.

Det var vikande kundunderlag och missnöje med den förra ägaren som fick flera butiker i gallerian att lämna eller upphöra med sin verksamhet.

Idag står ungefär en tredjedel av lokalytorna i gallerian helt tomma. Oron för Gallerians framtid gjorde att politikerna beslutade att köpa gallerian från den förra ägaren.

Men Konkurrensverket menar att kommunens agerande kan ha negativ påverkan på näringslivet i kommunen. 

– Det finns en risk att konkurrensen snedvrids eller hämmas, säger Katarina Magnusson jobbar på konkurrensverket.

Socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande i Mjölby, Cecilia Burenby, anser dock att deras agerande gynnar alla i kommunen och inte bara några få.

– Vi ser inte gallerian som en enskild part i det här. Även de andra orterna gynnas av att vi har en stark centralort, menar Cecilia Burenby (S).