Elidas befälhavare riskerar åtal i England

0:51 min

Segelfartyget Elidas befälhavare riskerar att åtalas efter en anmälan från brittiska sjöfartsmyndigheten.

Enligt anmälan ska fartyget, som brukar kallas "den seglande kyrkan" med hemmahamn i Göteborg, ha brutit mot de internationella sjöfartsreglerna den 2 maj i Engelska kanalen. Genom sin kurs tvingade Elida ett lastfartyg att göra en kraftig undanmanöver för att undvika en potentiellt farlig situation.

När brittiska sjöfartsmyndigheten kontaktade Elida och påminde dem att följa sjövägsreglerna svarade befälhavaren att de seglar.

Transportstyrelsen önskar nu att Åklagarmyndigheten prövar frågan om förundersökning ska inledas mot fartygets befälhavare.