Val 2018

"Språket är avgörande för en bra hemtjänst"

1:57 min

– Det finns en aktuell utmaning och det är att ta itu med att vårdpersonalen ska vara svenskspråkig för att kunna kommunicera och etablera ett gott möte. I demensvården är det rent avgörande, säger Karin Josefsson, docent i vårdvetenskap.

Enligt Karin Josefsson är det avgörande att personalen utbildas för att nå en kompetens som är anpassad till de uppgifter som ingår i hemtjänsten för att leverera en god och säker vård.