Hör hela debatten om regionpolitiken

37 min

Inför valet 9 september så håller P4 Göteborg en politisk debatt om hur Västra Götalandsregionen ska styras. Här kan den höras i sin helhet.

Regionpolitiken debatteras av Jonas Andersson (L), Ulrika Frick (MP), Heikki Klaavuniemi (SD), Kristina Jonäng (C), Martin Jordö (Fi), Håkan Linnarsson (S), Johnny Magnusson (M), Eva Olofsson (V), Monika Selin (KD) och Martin Wannholt (D).