Landshövdingar larmar om hotat fiske

3:13 min

Det lokala fisket i Skåne och Blekinge riskerar att vara helt utraderat inom några år om inte myndigheterna ändrar det nuvarande regelsystemet. Det är budskapet från ett krismöte i Malmö på tisdagen. I Halland finns samma oro.

De som möttes där var landshövdingarna i Halland, Skåne och Blekinge. Och av den skånska länsstyrelsen fiskeridirektör Johan Wagnström fick de klara besked.

– Vårt fiske i Skåne och Blekinge är väldigt beroende av torsken i Östersjön. Nästan hundra procent av inkomsterna kommer från den. Och torsken har mycket problem, alltifrån dålig tillväxt till ett lågt pris som beror på internationell prispress.

– Vi har också mycket sälar i Östersjön som förstör för fisket, konstaterar Johan Wagnström.

Och landshövdingarna Sten Nordin i Blekinge, Anneli Hulthén i Skåne och Lena Sommestad i Halland är väl medvetna om problemen.

– Jag som bor i Karlskrona har ingen fiskaffär där jag kan köpa färsk fisk. Det är både frustrerande och allvarligt. Och det kustnära fisket har ju minskat kraftigt. Det är bara ett tiotal företag kvar i ett gammalt fiskelän som Blekinge, betonar Sten Nordin.

– Vi känner samma oro, intygar Lena Sommestad i Halland. Skälet till att vi tre landshövdingar träffas är att vi känner att vi måste lyfta frågan nu, och tala om att utvecklingen går väldigt fort.

Hon efterlyser en omläggning av fiskeripolitiken så att det småskaliga kustnära fisket värnas.

Och Skånes Anneli Hulthén påpekar att fisket är en näring som ger kustkommunerna både identitet och attraktionskraft. 

– Turisterna vill ju inte komma till Simrishamn och köpa en burk sill, säger hon.