Pensionsskuld kan ställa till stora problem för kommunerna

I takt med att den stora kullen 40-talister pensioneras framöver ska kommunerna successivt betala ut stora summor pengar i pensioner. Och det handlar om skulder i mångmiljonklassen.

I Växjö kommun är den totala pensionsskulden över 1,3 miljarder kronor. Pengarna saknas helt i dagsläget och det här kommer att bli ett problem på lång sikt, säger ekonomichefen Ingemar Waldemarsson. Men han tillägger att det finns dolda värden i balansräkningen, t ex i de kommunala bolagen, som går att använda till pensioner i framtiden.

Allra högst är pensionsskulden i Markaryds kommun, över 20 000 kr per invånare. Men Markarydsborna behöver inte oroa sig, enligt kommunalrådet Bengt Germundsson, eftersom pengarna faktiskt existerar.

Genom försäljning av ett elverk fick kommunen loss pengar som har öronmärkts för att enbart användas till just pensionerna.