Småländska skogsarbetare får gå först när jobben tryter

De småländska skogsarbetarna riskerar att komma i kläm till förmån för norrländska och utländska arbetare när jobben börjar tryta i den stormfällda skogen.

Flera stora skogsbolag ingick precis efter stormen långa avtal med utländska skogsentreprenörer och skogsarbetare norrifrån. Och det innebär att de småländska entreprenörerna kan få problem att få sina avtal förlängda när de går ut.

Per-Åke Pålsson företräder Skogs- och träfacket i de stormdrabbade områdena och han säger att de stora bolagen måste ta sitt ansvar och värna om de lokala entreprenörerna.

- Jag tycker att de ska försöka säga upp kontrakten med de långväga skogsentreprenörerna, säger han.