Tio Miljoner

Starkås (S): Ett större boende i Valdemarsvik är lösningen

1:23 min

Hur ska ni göra för att de boende i Gryt ska få behålla äldreboendet på orten? Den frågan ställer Hedi Eklund till politikerna i Valdemarsvik. Men svaren från majoritet och oppostion går isär.

– Jag tänker både för personlig del då jag och min man blir äldre, men främst på de som bott i Gryt hela livet. Låt dem få stanna kvar här, säger Hedi Eklund, som vill att äldreboendet Åldersro ska få finnas kvar.

Men enligt Ted Starkås, socialdemokratiskt kommunalråd i majoritet är istället ett större äldreboende i Valdemarsvik en bättre lösning.

– Vi har gjort en boendeutredning som pekar på att man behöver ett större boende för att kunna dra nytta av allting där, säger Ted Starkås. 

Anna Nilsson, moderat oppositionsråd har däremot en helt annan syn på frågan.

– Vi tycker inte att man ska utarma landsbygden, sen är Åldersro en av få arbetsplatser i Gryt, säger Anna Nilsson.