Bygglov klart för nya Mälarsjukhuset

0:41 min

Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna gav på onsdagen klartecken för bygglov som gör att Mälarsjukhuset kan byggas ut.

De äldsta omoderna delarna av sjukhuset i den nordvästra delen ska rivas och ersättas av en mer ändamålsenlig byggnad. Den ska bland annat innehålla en helt ny huvudentré, en ny akutmottagning, en ny ambulanshall och en ny förlossningsavdelning.

Det kan också bli aktuellt med en helikopterplatta på ett av sjukhusets tak om tillstånd för detta ges av bland andra Luftfartsverket.

Miljökontoret i Eskilstuna anser att landstinget bör vara uppmärksam på eventuella föroreningar i byggnader och mark och vill att landstinget beskriver vad som ska rivas, vilken verksamhet som finns i byggnaderna idag och tidigare och hur verksamheterna har kunnat påverka byggnaden, avlopp och mark. Det kan exempelvis finnas föroreningar i form av kvicksilver eller silver i avloppsledningar.

Trafikavdelningen tror att det kan bli besvärligt för busstrafiken eftersom Mälarsjukhuset är den hållplats som har flest påstigande efter hållplatserna Fristadstorget, Drottninggatan och Resecentrum. Dessutom innebär en ny placeringen av hållplatsen vid den nya huvudentrén att det blir längre till skolorna dit många elever
reser med kollektivtrafiken, enligt Trafikavdelningen, som också understryker att hållplatsen i riktning mot stan är placerad längre från huvudentrén än vad den är idag vilket betyder försämringar för resenärer från Mälarsjukhuset.

Trafikavdelningen pekar också på ökade trafiksäkerhetsrisker i samband med att det är mycket trafik, skolstart och skolslut. 

Ombyggnaden av Mälarsjukhuset är en del av den långsiktiga miljardinvesteringen som landstinget fattade beslut om för några år sedan. 

Sjukhusen i Sörmland byggs om och moderniseras för att skapa mer ändamålsenliga lokaler, en bättre vård och en bättre arbetsmiljö för de anställda, enligt landstinget.