Professor: EU-domen om genmodifierade grödor tolkas felaktigt

1:56 min

Forskare i Skåne tolkar sommarens EU-dom om genmodifierade grödor felaktigt. Det menar professorn i miljörätt Charlotta Zetterberg vid Uppsala universitet.

EU-domen kom i somras och slår fast att om genförändringen inte sker naturligt så är det en genmodifierad organism, GMO. Tekniker som har använts sedan 30-talet undantas, eftersom de med tiden visat sig säkra.

– Jag tror att de har anledning att känna sig lite hotade av domen, för den är ganska tydlig med hur genetisk modifierade organismer ska definieras.
 
Men ny teknik, som till exempel genkniven CRISPR/Cas9, får inte användas utan särskilda tillstånd och riskbedömningar.

Forskarna i Skåne hävdar att deras stärkelsepotatis där de använt genkniven inte omfattas av EU-domen, eftersom beslutet hos EU-domarna handlar om raps.

Men det håller professorn i miljörätt Charlotta Zetterberg inte med om.

– Så även om domen inte handlar om potatis eller CRISPR/Cas 9 så är den ganska tydlig med att definitionen omfattar den här tekniken.

Men hon menar att själva forskningen inte kommer att vara i fara. Där ges ofta tillstånd för fältförsök. Värre lär det bli om och när man vill kommersialisera de nya grödorna.

– Lagstiftningen hindrar inte som sådant forskningen, utan när man vill kommersialisera. Då är det ofta svårt att få tillstånd.

Nu är det upp till Jordbruksverket som tillsynsmyndighet att komma med besked kring hur de ser på försöksverksamheter som bedrivs med genkniven CRISPR/Cas 9 i Sverige.