Jas-kraschen skedde i känsligt vattenområde

Jas-planet som havererade norr om Ronneby kan ställa till det för boende i området då haveriet inträffade i ett känsligt vattenområde, skriver  Sydöstran.

 – Flygplanet ligger mitt i tillrinningsområdet för våra brunnar i den nya vattentäkten. Men vi vet som sagt ännu väldigt lite, utan får förlita oss på den information som kommer från Försvarsmakten, säger Conny Miketinac, VA-chef på det kommunala vatten- och avloppsbolaget Miljöteknik i Ronneby.

Just nu håller Miljöteknik på att lägga nya vattenledningar i marken mellan brunnar i Karlsnäs och vattenverket i Brantafors, i Kallinge.

– Haveriet skedde inom det som ska bli det yttre vattenskyddsområdet, vilket kanske kan ses som lite tursamt. Det kunde ju i det avseendet ha varit värre och närmare själva brunnarna, säger Eva-Marie Lundberg, inspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen, till tidningen.

Vintern 2013 blev det känt att dricksvattnet i Kallinge och Ronneby innehöll höga halter av den numera förbjudna kemikalien PFAS.

Runt 5 000 barn och vuxna beräknas ha fått i sig de syntetiska framställda kemikalierna via dricksvattnet.

Utsläppskällan var en brandövningsplats vid F17.

Försvaret har tagit på sig ansvaret för att vattnet förorenats, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet.

Runt 170 personer i Kallinge och Ronneby har dragit det kommunala vattenbolaget inför rätta efter att dricksvattnet under flera år varit förorenat.