Jobben blir fler i Sverige

1:51 min

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt mycket stark. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån i dag.

Antalet personer i Sverige som jobbar fortsätter att öka. I juli var det närmare 5,3 miljoner i åldrarna 15 till 74 år som var sysselsatta, en ökning med 117 000 jämfört med motsvarande månad förra året. Det är nära 300 000 fler män än kvinnor som är sysselsatta. Och skillnaden mellan könen ökade i juli.

Det är också fler som har fått fast jobb sen förra sommaren, 113 000 fler. Och den allra största delen, drygt 75 procent av de nya fasta jobben, gick till männen.

Den starkare arbetsmarknaden har förstås också lett till att arbetslösheten har minskat. 6,0 procent var den i juli, 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Läget på arbetsmarknaden förändras mellan olika delar av året. På sommaren till exempel är det ju personer som pluggar på heltid som jobbar. För att kunna jämföra olika månader så gör Statistiska centralbyrån en omräkning av siffrorna, en så kallade säsongsrensning. Och för juli blir då 6,0 i arbetslöshet istället 6,2 procent och det är samma siffra som gällde för de två föregående månaderna, maj och juni.

Arbetslösheten är nu nere på den nivå där de flesta prognosmakarna tror att den kommer att bottna den här konjunkturcykeln. Kanske blir det ytterligare någon tiondel lägre innan arbetslösheten stiger igen när konjunkturen väntas börja försvagas nästa år.