Fler dör på Medelhavet

1:02 min

Larmrapporter visar att fler migranter drunknat i sommar än under förra året, trots att bara hälften så många försöker ta sig över havet.

Uppgifterna kommer från FN:s migrationsorganisation IOM, där Julia Black är projektledare.
 
– Vi har registrerat 872 dödsfall från juni till nu. Förra året registrerades 822 döda mellan juni och augusti.

Men det mest anmärkningsvärda är, säger hon, att bara hälften så många har tagit sig till Europa hittills i år. Om färre försöker fly borde också dödsfallen gå ner, men så är det alltså inte.

Orsakerna till att havet har blivit ännu farligare är flera, betonar Julia Black. Hon nämner att många människosmugglare nu använder farliga uppblåsbara båtar i stället för traditionella träbåtar.
Dessutom har flera medelhavsländer gjort det mycket svårare för frivilligorganisationer att utföra räddningsaktioner.

Julia Black berättar att det i dagsläget inte finns en enda hjälporganisation på Medelhavet, eftersom båtar har beslagtagits och organisationer ställs inför rätta.

– Just nu är det inga frivilligorganisationer som genomför räddningsaktioner på Medelhavet. Många av dem har ställts inför rätta, har fått sina fartyg beslagtagna eller har vägrats inresa i Italien eller Malta.

IOM registrerar både de migranter som tar sig i land och döda som hittas i havet. Men Julia Black berättar att det är många anhöriga som letar efter människor som inte finns registrerade någonstans.

Dessutom sköljs drunknade upp på land som inte går att knyta till någon förlisning som organisationen känner till. Julia Black drar slutsatsen att det verkliga antalet döda därför är många fler än de knappt 900 som hittades i havet i somras.

– Jag tycker att det här visar hur lite vi vet om hur många människor som verkligen drunknar i Medelhavet.