Språket den 27 september Svenska barn läser allt sämre

Svenska skolbarns läsförmåga sjunker för varje år. Det visar ny forskning bland svenska niondeklassare och resultaten är oroande, för det är alla elever som blivit sämre, på en ganska kort tid.  Per Fröjd, som disputerat vid institutionen för nordiska språk vid Göteborgs universitet, berättar om sin forskning.