Ny ansökan om Hallandsåstunnlar

I en ny ansökan till miljödomstolen om tunnelbygget genom Hallandsåsen vill Banverket tredubbla vattenläckaget.
I förra veckan gav regeringen Banverket lov att fortsätta planera för tunnelbygget genom Hallandsåsen. Nu har Banverket redan lämnat in en ny ansökan till miljödomstolen i Växjö och vill ha rätt att leda ut tre gånger så mycket vatten som tidigare. Enligt det nuvarande tillståndet får Banverket leda ut 33 liter vatten per sekund, en gräns som ibland överskreds till det dubbla. Nu vill Banverket ha rätt att leda ut 100 liter vatten per sekund. Järnvägstunnlarna ska kläs in med betong, men tätningsmedel kan också behövas. När grundvattnet sänks kan det leda till sinande brunnar och att bäckar, våtmarker och sumpskogar på Hallandsåsen torkar ut, enligt Banverket.