Nytt implantat underlättar operation på hund

1:04 min

Under kirurgveckan i Helsingborg presenterades ett implantat som kan underlätta operationer i bröstkorgen på hundar.

Vid ingrepp i bröstkorgen på mindre hundar måste i dag en stor öppning göras i bröstkorgen för att kirurgiska instrument ska få plats.

Med det nya implantatet kan operationer göras med titthålsteknik som är skonsammare för hunden.

Japanska forskare har gjort lyckade operationer på hundar där lungtumörer tagits bort med hjälp av implantatet.

Det fungerar som ett självlåsande band som dras åt runt den vävnad som ska avlägsnas. När vävnaden har läkt ihop så löses bandet upp och försvinner.

Veterinären Odd Höglund vid SLU, som tagit fram implantatet, säger att tillverkningen av det ska certifieras innan det kan börja användas på djursjukhusen.

På människor är det vanligt med luftläckage när en del av lungan tas bort. Därför kan den här metoden, som sluter mer tätt, vara intressant även för kirurger.