Protest mot avverkning av skog för brunkol

1:33 min

I Tyskland har en konflikt kring avvecklingen av brunkolet blossat upp.

En kommission i Berlin har i veckan tagit upp arbetet efter sommarlovet med att planera, hur avvecklingen av brunkolet ska gå till, meddelade energibolaget RWE.

Första oktober börjar man avverka en skog, för att kunna utöka brunkolsdagbrottet Hambach i västra Tyskland.

Dagbrottet i Hambach levererar kol till kraftverket, som i sin tur står för ungefär 15 procent av elenergin till delstaten Nordrhein-Westfalen.

– Att utöka dagbrottet är nödvändigt, vi behöver bryta mer kol för att kunna hålla kraftverket i gång, säger Frank Weigant, vd för RWE Power i public service radio Deutschlandfunk. 

Han betonar att det har ingenting att göra med de långsiktiga avvecklingsplanerna som diskuteras av kommissionen i Berlin.

Nordrhein-Westfalen är med 18 miljoner invånare Tysklands folkrikaste delstat. När Tyskland beslutade att lämna kärnkraften stängdes Nordrhein-Westfalens tre kärnkraftverk.

För att överbrygga tiden tills alternativa energislag är på plats, spelar kolkraftverk idag en viktig roll. Men på sikt ska både brunkolet och stenkolet avvecklas i hela Tyskland.

Det arbetar kommissionen i Berlin med, vars medlemmar kommer från både politiken på förbundsstats-, delstats och kommunal nivå och också från miljöorganisationer. Konkreta förslag ska läggas fram senast vid årsskiftet. Förslagen ska både syfta till att uppnå Tysklands klimatmål på en koldioxidreducering till år 2020 med 40 procent jämfört med 1990, och till att bevara så många arbetsplatser som möjligt.

Energiföretagen bör invänta dessa förslag, innan de förstör flertusenårig skog kring dagbrottet Hambach, tycker miljöorganistationen BUNDs vd Dirk Jansen.

– Det skulle vara att visa lite god vilja, att nu inte komma med motorsågarna, utan att vänta, tills kommissionen har lagt sina förslag, menar han.

Miljöorganisationen har överklagat till högsta instans, men hittills inte fått något gehör. Nu hotar den med att hoppa av kommissionen, om energibolaget gör allvar och börjar såga ner skog.

I så fall väntas också militanta aktivister, som ockuperar skogen sedan sex år tillbaka, göra motstånd, såsom senast i höstas.