Öppen fråga om vem som efterträder Lennart Björk (s)

Det är en helt öppen fråga vem som skall efterträda det socialdemokratiska kommunalrådet Lennart Björk i Uddevalla.

Två falanger står mot varandra ....

Det finns de inom socialdemokratin i Uddevalla som gör en uppdelning mellan traditionalister och förnyare.

Det handlar inte om några djupgående politiska eller ideologiska skiljelinjer.

Det handlar om hur partiet skall arbeta lokalt, och det handlar om ledarskap, om förmågan att förankra och delegera och om öppenhet. Och det är också till viss del en generationsfråga.

Och de båda lägren har sina favoriter när det gäller vem som skall efterträda Lennart Björk som kommunalråd, oavsett om det blir i majoritet eller opposition efter nästa års val.

Arbetarekommunens, alltså den lokala partiorganisationens, ordförande Jan Gunnarsson är traditionalisternas man -men det finns de som vill se honom som ett samlande namn.

Förnyarnas kandidater är barn- och och utbildningsnämndens ordförande Anders Johansson och regionrådet Karin Engdahl, som fortfarande har motståndare inom partiet efter att ha varit med om att rulla upp Hagström-Nordendorph-affären. Men hon har ett ganska starkt stöd i de breda partileden.

Gunnarsson och Engdahl har duckat inför frågan om de är intresserade medan Johansson svarat ja. Men ingen är tillfrågad och partiets nomineringsprocess har inte ens startat.

Tradionalisterna anses allmänt ha ett övertag inom socialdemokraterna i Uddevalla men det kan finnas en kompromisslösning. Det finns de som gärna ser ett delat ledarskap, två personer som delar på en kommunalrådspost.

Text: Bosse Adriansson 
Epost:
bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55