S vill höja försvarsbudgeten

2:03 min

Socialdemokraterna är beredda att lägga flera miljarder extra per år på det svenska försvaret, enligt försvarsminister Peter Hultqvist. Men han vill inte precisera exakt hur mycket det handlar om.

– Vi ser ju att det finns ökade behov inom försvaret och vi är beredda att gå in med ytterligare medel och vi är beredda att gå upp över 60 miljarder.

– Sen får vi se hur den här trappan kommer se ut, det kommer bli föremål för förhandlingar, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsmaktens budget har höjts flera gånger de senaste åren. Men för att klara att hålla de övningar och den nivå som riksdagen beställt så menar att Försvarsmakten att budgetanslaget behöver höjas än mer - till 63 miljarder kronor 2021.

Nu säger Peter Hultqvist att Socialdemokraterna är beredda att lägga minst 60 miljarder 2022 och det innebär en höjning av anslaget med kanske tre, fyra miljarder kronor per år om man utgår från den nu planerade budgeten framöver.

Enligt Socialdemokraterna innebär beskedet att det att övningar och utnyttjande av transportflyg och helikopter 14 inte behöver dras ner - något försvaret varnat för. Dessutom ställer sig partiet också bakom att dubbla antalet värnpliktiga till 8000 per år.

Men Moderaterna och Centerpartiet som Socialdemokraterna gjort upp om försvarsbudgeten med är inte nöjda med beskedet - det fattas ändå ett par miljarder kronor per år menar de. 

– Vi behöver ta väsentligen större steg de kommande åren vad gäller nivåökningar.

– Är det så att inte Försvarsmakten får i nivå med vad de pekat på att de själva behöver, då kommer det bli mindre av saker - färre grejer och färre övningar, säger Hans Wallmark, Moderaterna.

Partierna menar också att det behöver tydliga höjningar budgeten de närmaste åren inte minst för att kunna hålla fler övningar.

– Vi behöver få en stabilitet i finansieringen så att verksamheten kan utvecklas, säger Centerpartiets Daniel Bäckström.

I valrörelsen är Socialdemokraternas huvudbudskap att satsa på välfärdens kärna som skola och vård. Men att lägga ytterligare några miljarder på försvaret per år är ingen motsättning mot det utan nödvändigt, menar Peter Hultqvist.

– Vi har ett annat säkerhetspolitiskt läge och då är det viktigt att vi svarar upp emot det.