Konstskapande bra för patienter inom psykiatrin

0:50 min

Att hålla på med konstnärligt skapande förbättrar återhämtningen för patienter inom psykiatrin. Det här visar en studie som gjorts av Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Patienter med bland annat självmordstankar, ångest eller självskadebeteende i studien har fått tillgång till en konstateljé.

Deltagarna upplevde friheten i ateljén som en motvikt till vårdavdelningens rutiner, och såg målandet som ett sätt att uttrycka sig utan ord och därmed slippa rädslan för att inte bli förstådd eller lyssnad på alls.

Studien pågick under drygt tre månader i vintras, och totalt har 59 patienter svarat på en enkät. Dessutom har åtta patienter mellan tjugo och sextio år intervjuats om konstateljén.