Jättefästingar påträffade i Sverige

0:59 min

Vuxna exemplar av en större, snabbare och aggressivare fästingart har i sommar för första gången påträffats i Sverige.

Den stora Hyalommafästingen kan bli drygt två centimeter, de kan se och har enligt forskaren Giulio Grandi varit bärare av blödarfeber i andra områden där den påträffats.

– De är mycket snabba, och de är jägare som alltså inte väntar på sin värd utan aktivt letar efter en värd att attackera. När de är blodfyllda kan de vara upp till två eller tre centimeter stora. Det är jättefästingar, säger han.

Vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA i Uppsala, där Giulio Grandi jobbar, pågår ett flerårigt projekt att undersöka hur infektionssjukdomar påverkas av ett förändrat klimat.

Efter att allmänheten ombetts skicka in både levande och döda fästingar har drygt två tusen av dem levererats med posten. Under augusti har tre vuxna exemplar av arten Hyalomma kommit in från Landskrona i Skåne, Nyköping i Södermanland och Koppom i Värmland.

Det är första gången de påträffats i Sverige som fullt utvecklade könsmogna individer. En möjlig väg hit kan ha varit flyttfåglar, som kan föra med sig fästingarna söderifrån.

Totalt sett har fästingar, av olika arter, skickats in från 90 procent av alla Norrlandskommuner. Det är överraskande, säger Ann Albihn som är laborator vid SVA och adjungerad professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
 
– Vi har väldigt starka indikationer på att det finns mer fästingar långt norrut och i fjällen, än vad vi har trott.

Sannoliken att bli smittad av blödarfeber från den stora och aggressiva Hyalommafästingen är dock mycket  låg enligt, Ann Albihn. Likaså är sannolikheten att den på kort tid etablerar sig i Sverige låg.

Men på längre sikt och med klimatförändringar kan det bli annorlunda:

– Den här fästingen kanske hittar på något nytt trick för att klara av det lite tuffare svenska klimatet. Det kanske lär sig övervintra inomhus. 

De som överlever är de som anpassar sig, säger Ann Albihn.