Regeringen utreder kroppsvisitering under högskoleprovet

1:09 min

Regeringen vill ha tuffare tag mot fuskare under högskoleprovet, och tillsätter nu en utredning om det bör bli tillåtet att kroppsvisitera provdeltagarna.

– Det är ju väldigt avancerad utrustning som de här fuskföretagen använder, och det är svårt att upptäcka med blotta ögat, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.
 
Sedan flera år har det pågått en jakt för att komma åt fuskare som via avancerade hörsnäckor och dolda mobiltelefoner, får rätt svar upplästa under tiden de skriver provet.

I våras, mitt under provtillfället den 14 april, gjorde polisen ett tillslag på fler orter samtidigt. Polisen grep personer som misstänkts ingå i ett nätverk som med hjälp av teknisk utrustning hade möjliggjort fusk.

Universitets- och högskolerådet, UHR har drivit på för att tillåta kroppsvisitering när man misstänker fusk. Regeringen låter nu en utredare ta ställning till om fusket kan bedömas allvarligt nog för att kunna motivera att provdeltagare bör kroppsvisiteras, och om det i så fall bör gälla alla eller enbart göras stickprover.

I dag använder man kroppsvisitering eller metalldetektorer när det är fråga om människors liv, säger Helene Hellmark Knutsson, som trycker på att det är en känslig integritetsfråga. 
 
– Ja, det är ju det som utredaren får peka på hur det väger mot brottet. Men jag tycker att det är så pass allvarligt för att det undergräver hela förtroendet för vårt antagningssystem, och det är ju ett sätt att köpa sig förbi. Dessutom tjänar de här företagen stora pengar på fusket, och det är det som det måste vägas emot, säger hon.
 
Utredaren ska också ta ställning till om det bör införas sekretesskydd för den som tipsar om fusk. Sedan 2016 är alla former av fusk vid högskoleprovet straffbara, och kan ge upp till 6 månaders fängelse.
Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson bedömer att ny lagstiftning tidigast kan finnas på plats 2020.