Kommuner lägger allt mindre på de gamla

1:42 min

Kommunerna har relativt sett satsat allt mindre pengar på de äldre på senare år. Äldreomsorgen ingår i socialtjänstens budget, men sedan 2001 har de äldre fått en allt mindre del av kakan.

En minskande andel av kommunernas socialtjänstbudgetar går till de äldre.

2001 användes 58 procent av socialtjänstens pengar till äldre, 15 år senare hade det minskat med sex procentenheter, till 52 procent, enligt siffror från Socialstyrelsen. 
  
– Kostnaderna inom resten av socialtjänsten har ökat snabbare. Det är pengar som går till individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd och så vidare, och det beror delvis på den snabba befolkningsökning som vi har haft, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Antalet äldre har ju också ökat under den här tidsperioden?

– Det har varit en viss omstrukturering, där fler personer får hemtjänst och färre äldreboende. Hemtjänst är normalt sett billigare än äldreboende.

Hemtjänst kostar alltså inte lika mycket som äldreboenden, men resultatet av att satsa på hemvård istället för boenden blir att de äldre totalt sett får mindre hjälp och stöd, säger professor Marta Szebehely, som forskat länge om äldreomsorg vid Stockholms Universitet.

– När politikerna säger att det blir billigare med vård i hemmet är de ganska cyniska, för det blir bara billigare om man ger mindre hjälp, och låter någon annan ta ansvaret, och då blir det de anhöriga som får gå mellan, säger Marta Szebehely.

Annika Wallenskog på SKL ser inga belägg för att de äldre har blivit nedprioriterade i kommunernas budgetar.

Samtidigt säger hon att det finns en risk för att det kan bli så.

– Man skulle kunna se en risk för att om kostnaderna ökar för annat inom socialtjänsten, så skulle man kunna få mindre pengar över till äldreomsorgen. Det finns inget visat att det är på det sättet, men det skulle kunna vara en risk.