Säljakt tillåts

Nu tillåts jakt på säl igen. Naturvårdsverket har beslutat att 180 gråsälar ska få skjutas i speciella jaktområden i år.
Däremot blev det nej till det tidigare förslaget att tillåta skyddsjakt i närheten av yrkesfiskarnas fångstredskap, berättar Svenska Dagbladet. Nu ska länsstyrelserna i dom sex nordligaste länen välja ut områden där säl får jagas mellan den första maj och sista december. Jakten väntas i år starta i september.